Bilžu - Krāsu Klucīši

45.00 EUR

Šī spēle ir palīgs vecākiem daudzpusīgi veicināt bērna attīstību - loģisko domāšanu, salīdzināšanas prasmi, acumēru un pacietību. Spēle palīdzēs krāsu apguvē, trenēs kustību koordināciju, telpisko domāšanu, uzmanību un atmiņu. Bet pats galvenais - sagādās bērnam prieku! Ar šiem klucīšiem bērns darbosies pats, bet nenovērtējama ir vecāku līdzdarbošanās. Spēli variet padarīt daudzveidīgu, nosedzot zīmējumus kastītes pamatnē ar pievienotajām uzdevumu kartītēm, bet, ja izmantosiet balto kartiņu, tiks trenēta bērna atmiņa un loģiskā domāšana. Klucīšus salikt atpakaļ kastītē bez parauga nemaz nav tik vienkārši!

Uzdevumi ierosmei un kopīgam darbošanās priekam:

1) Variet būt priecīgi un lepni, ja mazulis 2 gadu vecumā var salikt klucīšus ar bildītēm uz augšu atpakaļ kastītē uz atbilstošiem zīmējumiem.

2) Pieaugušais atrod 10 klucīšus - no katras krāsas lielāko. Bērna uzdevums ir atlikušos klucīšus salikt virsū atbilstošās krāsas klucīšiem, izveidojot krāsu pārus.

3) Piedāvājiet bērnam klucīšus sašķirot pēc izmēriem un kopīgi saskaitiet, cik klucīšu ir katrā kaudzītē. Kura kaudzīte lielāka, kura mazāka?

4) Salieciet kastītē klucīšus ar krāsaino pusi uz augšu un tad izņemiet vienu klucīti. Kuras krāsas klucītis ir pazudis? Kurai krāsiņai nav pāris?

5) Spēle atmiņas trenēšanai. Apgrieziet visus klucīšus ar krāsaino pusi uz augšu. Skaļi nosauciet vienu no jau iepriekš iepazītajiem dzīvnieciņiem, kurš bērnam jāatrod. Klucīti ar pareizi atminēto dzīvnieciņu drīkst ielikt kastītē uz atbilstošā lauciņa. Ja pareizi atminēt nav izdevies, tad klucītis ir jāgriež atpakaļ un vajadzīgais jāmeklē no jauna. Vecāki bērni var sacensties, kurš atminēs vairāk pareizos klucīšus.

6) Līdz 3 gadu vecumam bērni pārsvarā mācās, atdarinot pieaugušos, vecākos brāļus un māsas. Tāpēc piedāvātos uzdevumus vispirms uzbūvējiet bērnam priekšā un tad lieciet atkārtot.

Lielākā vecumā bērniem patstāvīgi jācenšas atrisināt uzdevumus.