Kaķītis kokā

25.00 EUR
koka-puzle-kakitis-koka-1
koka-puzle-kakitis-koka-2
koka-puzle-kakitis-koka-1
koka-puzle-kakitis-koka-2

Šī ir oriģināla, ar roku gleznota puzle, kura sastāv no 32, ļoti pievilcīgiem, dzīvnieciņiem, kuri ir ērti savietojušies viens otrā.
Šī puzle attīsta:

 • Loģisko domāšanu;
 • kustību koordināciju;
 • smalko pirkstu muskulatūru;
 • kombinēšanas prasmes;
 • tēlaino domāšanu;
 • koncentrēšanās spējas;
 • kā arī palīdz vecākiem pamanīt dažādas problēmas jau to saknē:
  1. ja bērns neatpazīst, vai jauc krāsas;
  2. ir problēmas ar orientēšanos telpā;
  3. ir problēmas ar formu atpazīšanu;
  4. ir problēmas ar jēdziena 'lielāks-mazāks' atpazīšanu

Kad mazais jau ir šīs puzles guru, palieliniet grūtības pakāpi uzņemot laiku - vai ķipars mācēs to salikt ātrāk kā iepriekšējo reizi?

Psihologi uzskata puzles par ļoti labu spēli bērnu attīstības veicināšanai.
Psihologu argumenti: 
1) Spēle nav agresīva
2) Tā attīsta tēlaino domāšanu, māca pareizi uztvert sakarību starp daļu un veselo
3) Neviļus māca bērnam ar gribas palīdzību koncentrēt uzmanību.