Mazās prāta uzvaras

24.00 EUR

100% oriģināla atjautības spēle.

Spēles uzdevumi ir sastādīti tā, lai tie būtu piemēroti jau pirmskolas vecuma bērniem, bet būtu izaicinājums arī pieaugušajiem - īpaši pēdējie uzdevumi. Lai atrisinātu uzdevumus, jāpielieto abas figūru puses - gan tumšā, gan gaišā.

Spēle attīsta loģisko domāšanu un kombinēšanas spējas, kā arī pilnveido salīdzināšanas prasmi un acumēru. Uzdevumu risināšana audzina centību un pacietību, kā arī dod iespēju sajust prieku un gandarījumu par veiksmīgu rezultātu.

"Mazās prāta uzvaras " iegūst īpašu vērtību, ja uzdevumu risināšanā iesaistās vecāki ar savu līdzdalību un pozitīvo motivāciju.

Šis produkts ir jāpasūta (izgatavosim 2 nedēļu laikā)